Изпълняваме нестандартни размери в рамките на 3-7 работни дни.