Сушенето е допълнителна обработка на дървото във вакумна камера.За да се запази размера на готовите дървени издeлия , се извлича част от влагата на дървесината. Крайният продукт след този процес е подходящ за използването в мебелната промишленост.